Newyddion

Gwesty a'r bwyty ar gau o'r 4ydd o Dachwedd tan y 23ain o Dachwedd!

Oherwydd gwaith adnewyddu bydd y gwesty a'r bwyty ar gau o'r 4ydd o Dachwedd tan y 23ain o Dachwedd
Bydd y Bar ar agor o 4yh ymlaen pob dydd ac ar agor o 11:30y.b ar Ddydd Sadwrn a Sul.

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra...


Bwydlen Parti Nadolig - 2019
Ar gael nawr- cliciwch yma


I’r Gwellt Â’r Gwelltyn
Newyddion da iawn - rydym ni yng Nwesty Tŷ Newydd, yn cefnogi Pen Llŷn a’r Sarnau “I’r Gwellt Â’r Gwelltyn” a bellach yn defnyddio gwellt bioddiraddadwy - cliciwch yma


Gwesty Tŷ Newydd ar fideo Eryri Mynyddoedd a Môr am Aberdaron


Telegraph - The Llyn Peninsula: A poet's wild corner of Wales, By Chris Moss 29 March 2013 - Cliciwch yma


Farmers Guardian - Branching out into the luxury hotel business December 21st 2007 - Cliciwch yma


Daily Post - Dreams come true for NFU man Dec 6 2007 by Andrew Forgrave, Daily Post - Cliciwch yma