Newyddion

Bwydlen newydd ar gyfer y gwanwyn nawr ar gael

Mae bwydlen newydd ar gyfer y gwanwyn nawr ar gael.

Dyma ein bwydlenni:

Bwydlen cinio

Bwydlen nos


Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i symud i lefel rhybudd 0, dyma ein rheolau newydd:

 • Rydym fel busnes wedi penderfynu bydd gwisgo masgiau yn opsiynol er rydym yn annog cwsmeriaid i wisgo masg wrth symud o gwmpas.
 • Bydd gwasanaeth archebu wrth y bwrdd yn parhau ac ni fydd yn bosib sefyll/eistedd wrth y bar ar hyn o bryd.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ac rydym yn annog pobl i barhau i olchi ei dwylo a defnyddio’r diheintydd.
 • Rydym yn parhau i gymryd manylion “Track and trace” ar y funud yn y dderbynfa ac yn rhoi bwrdd penodol i bob grŵp.

Diolch am eich cydweithrediad a dealltwriaeth.

Company Policy (07.08.21) Saesneg yn unig

Customer Journey (07.08.21) Saesneg yn unig

Workplace Assessment (07.08.21) Saesneg yn unig


2021 Teras newydd - Cyn ac ar ôl

 • 290621-teras-hen-1
 • 290621-teras-hen-2
 • 290621-teras-newydd-0
 • 290621-teras-newydd-1
 • 290621-teras-newydd-2
 • 290621-teras-newydd-3
 • 290621-teras-newydd-4

AGORED

Rydym yn hapus i fod yn gwbl agored eto.
Diolch i bawb a gefnogodd ni yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Wrth i’r ystafelloedd, y bwyty a’r lolfa agor ar Fai 17, rydym wedi cyflwyno ychydig o newidiadau.

Ar gyfer bwyd neu ddiodydd ewch i'r dderbynfa wrth gyrraedd ar gyfer “Track and Trace” a chael bwrdd.
Rydyn ni'n gweini cinio 12:00 - 2:30 a phrydau nos 5:45 - 8.15.
Mae gennym app i archebu diodydd “Gwesty Tŷ Newydd” sydd i'w gweld yn eich play store neu app store ar unrhyw ffôn clyfar.

Mae’n orfodol gwisgo gorchudd hwyneb a chadw pellter cymdeithasol.

Mae'r teras a'r lolfa ar sail y cyntaf i'r felin. Rydym yn argymell archebu bwrdd ar gyfer prydau bwyd yn y bwyty. Gallwch wneud hyn trwy ffonio 01758760207.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl.


Cyhoeddiad!

Yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru Dydd Gwener, mae’n ymddangos y byddwn yn gallu agor tu mewn (Ystafelloedd ac y bwyty) o Fai 17 ymlaen. Rhybudd i baratoi ydio ar hyn o bryd – bydd yn cael ei gadarnhau yn nes i’r dyddiad. Felly, byddwn yn gadael i chi wybod pan ddaw cadarnhad. Gwyliwch allan am y ddiweddariad ar ein gwefan ac ar y dudalen Facebook hon.

Bydd y Teras ar agor Yfory ymlaen (26/04). Rydym yn argymell archebu bwrdd oflaen llaw.


Covid Regulations

We are looking forward to welcoming all our staff and customers back to Gwesty Ty Newydd.

Saesneg yn unig...
Our Terrace will be open form 12pm on Monday 26/4/21. Once we have an opening date on the inside, we will update you on our website and on Facebook.
Over the lockdown period at Gwesty Ty Newydd Hotel we have been working hard to put into place all the recommendations from the Government and Public Health Wales that protect our customers and team members during this lockdown time, including but not limited to:

 • Social Distancing – 2 Meters distance between our Front of House teams and our guests at Reception, Public Areas, Lifts and Corridors.
 • Bedrooms have Key Critical Cleaning Touch Point, these touchpoints including, handles, switches, remote controls, and high contact furniture.
 • Enhanced cleaning practices in conjunction with antibacterial and antiviral chemicals in all public areas, washrooms and lifts.
 • Our teams have been provided with the relevant PPE in each of the hotels departments.

Looking forward, when we can re-open fully, we will be undertaking intensive preparations & cleaning procedures to ensure all our areas of the Hotel are in the best possible condition. This is an ongoing process and will be updated along with government announcements, guidelines, and industry best practice.

The procedures we are already following will continue and then enhanced when we are able to open further areas, this will include such practices as: -

 • Restaurants and Lounge areas will also follow the social distancing guidelines, Table service only, with all meals being served to the tables, no buffets in place.
 • All furniture in our Restaurants, Lounges will be disinfected after each customer
 • ANTIBAC hand gel to be available for all guests in designated areas around the hotel.
 • Guests will be asked to USE CARD PAYMENTS when possible- the card machine will be wiped down with a disinfectant after each guest use.
 • BEDROOM ENTRY RESTRICTED. No access will be made to the bedroom during a guest stay. Housekeeping or Maintenance team members will only enter the bedroom on the guests’ request, to fix a reported maintenance issue. If a member of staff is requested to enter a bedroom whilst the room is occupied the team member will be wearing PPE and the guest will be asked to leave the room so social distancing can be maintained.
 • We will work with our guests to prevent congestion whether at arrival or departure with the use of pre check in and express check out.
 • Dining times will be staggered to ensure social distancing can be adhered to.
 • All team members have been retrained in line with Covid-19 guidelines. New cleaning process for hygiene and cleanliness in all areas of the hotel.
 • We will continue to monitor the health of our team and our guests. Any team member with symptoms or someone in their household who has symptoms will self-isolate in line with PHE guidelines.
 • All our booking channels and areas in the hotel will follow the same actions, with staff reserving the right to ask a guest to leave if a guest is showing signs and symptoms of COVID-19 for the security and protection of its guests and team members.

As government guidelines continue to change and develop, we will review, refresh and update our H&S Guidelines within our policies. We all, as a team look forward to welcoming you back to Gwesty Ty Newydd Hotel in the very near future.

Kind regards
Iain Roberts and Team

Company Guidance Policies and Procedures: Covid-19

Covid-19 Accomodation Policy

Covid-19 Bar Terrace and Restaurant Policy

Customer Journey

Covid-19 Workplace Risk Assessment


Ail-agor !!

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi y byddwn yn ail agor ar 26 Ebrill. Hyd nes y cawn ddyddiad ar gyfer agor y tu mewn, byddwn yn gweini bwyd a diod ar y teras yn unig.

Bydd bwyd yn cael ei weini 12:00 - 2:30 pm a 6:00 - 8:00 pm.
I archebu bwrdd ar y teras anfonwch neges atom ar Facebook, e-bost ar enquries@gwesty-tynewydd.co.uk neu ffoniwch ni ar 01758760207.

Ar ôl i ni gael dyddiad agor ar gyfer y tu mewn, byddwn yn dechrau cymryd archebion ar gyfer y bwyty.
Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd eto yn fuan


Newyddion Cyffrous!

Mae'r gwaith ar y teras wedi cychwyn yr wythnos hon, gyda tho sydd yn agor a chau a gwydr newydd ar y ffrynt. Rydym yn gyffrous i groesawu ein holl gwsmeriaid yn ôl i Dy Newydd ac i'r Teras newydd. Gobeithiwn gael dyddiad agor penodol ar yr 22ain o Ebrill. Cyn gynted ag y cawn ddyddiad, byddwn yn rhoi gwybod i chi i gyd ar ein tudalen Facebook a'n Gwefan. Gobeithio y gwelwn ni chi i gyd yn fuan!

 • 310321-news
 • 310321-news-2
 • 310321-news-3
 • 310321-news-4
 • 310321-news-5
 • 310321-news-6

COVID Regulations - Saesneg yn unig...

Over the past few weeks at Gwesty Ty Newydd Hotel we have been thinking ahead to brighter days, when the country starts to go back to semi-normality or what for now could be “The New Normal”. We have been working hard to put into place all the recommendations from the Government and Public Health Wales that protect our customers and team members during this lockdown time, including but not limited to:

 • Social Distancing – 2 Meters distance between our Front of House teams and our guests at Reception, Public Areas, Lifts and Corridors.
 • Bedrooms have Key Critical Cleaning Touch Point, these touchpoints including, handles, switches, remote controls, and high contact furniture.
 • Enhanced cleaning practices in conjunction with antibacterial and antiviral chemicals in all public areas, washrooms and lifts.
 • Our teams have been provided with the relevant PPE in each of the hotels departments.
  Looking forward, when we can re-open fully, we will be undertaking intensive preparations & cleaning procedures to ensure all our areas of the Hotel are in the best possible condition. This is an ongoing process and will be updated along with government announcements, guidelines, and industry best practice.
  The procedures we are already following will continue and then enhanced when we are able to open further areas, this will include such practices as:-
 • Restaurants and Lounge areas will also follow the social distancing guidelines, Table service only, with all meals being served to the tables, no buffets in place.
 • All furniture in our Restaurants, Lounges will be disinfected after each customer
 • ANTIBAC hand gel to be available for all guests in designated areas around the hotel.
 • Guests will be asked to USE CARD PAYMENTS when possible- the card machine will be wiped down with a disinfectant after each guest use.
 • BEDROOM ENTRY RESTRICTED. No access will be made to the bedroom during a guest stay. Housekeeping or Maintenance team members will only enter the bedroom on the guests request, to fix a reported maintenance issue. If a member of staff is requested to enter a bedroom whilst the room is occupied the team member will be wearing PPE and the guest will be asked to leave the room so social distancing can be maintained.
 • We will work with our guests to prevent congestion whether at arrival or departure with the use of pre check in and express check out.
 • Dining times will be staggered to ensure social distancing can be adhered to.
 • All team members have been retrained in line with Covid-19 guidelines. New cleaning process for hygiene and cleanliness in all areas of the hotel.
 • We will continue to monitor the health of our team and our guests. Any team member with symptoms or someone in their household who has symptoms will self-isolate in line with PHE guidelines.
 • All our booking channels and areas in the hotel will follow the same actions, with staff reserving the right to ask a guest to leave if a guest is showing signs and symptoms of COVID-19 for the security and protection of its guests and team members.

As government guidelines continue to change and develop we will review, refresh and update our H&S Guidelines within our policies. We all, as a team look forward to welcoming you back to Gwesty Ty Newydd Hotel in the very near future.
Kind regards
Iain Roberts and Team

Documents and Policies

Accommodation Policy
Kitchen Policy
Restaurant bar Policy
Workplace Assessment
Company Policy


DIWEDDARIAD COVID-19

Rydym yn hynod o falch cyhoeddi y bydd y Teras yn ail agor ar y 15fed o Orffennaf am 3 o’r gloch pob diwrnod am ddiod yn unig. Byddwn yn dilyn trefn iechyd a diogelwch i gydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth ar COVID19. Mae angen archebu bwrdd o flaen llaw, gallwch wneud hyn drwy yrru neges neu ffonio 01758760207. Os bydd y tywydd garw ni fyddwn yn gallu agor, felly ffoniwch cyn dod i wneud siŵr.

Byddwn yn agor y Gwesty, Bwyty a Bar ar y 3ydd o Awst. Rydym yn cymryd archebion bwrdd i’r bwyty yn unig ar y funud o’r 3ydd ymlaen. Edrychwn ‘mlaen eich croesawu yn ôl.


COVID-19

Yn dilyn y cyhoeddiad ar y 20/03/20, byddwn yn cau ein drysau am hanner nos heno tan y wnawn glywed yn wahanol. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Byddwn yn rhoi diweddariad i chi mor fuan a sydd yn bosib ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn ol yn fuan.


Gwesty a'r bwyty ar gau o'r 4ydd o Dachwedd tan y 23ain o Dachwedd!

Oherwydd gwaith adnewyddu bydd y gwesty a'r bwyty ar gau o'r 4ydd o Dachwedd tan y 23ain o Dachwedd
Bydd y Bar ar agor o 4yh ymlaen pob dydd ac ar agor o 11:30y.b ar Ddydd Sadwrn a Sul.

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra...


Bwydlen Parti Nadolig - 2019
Ar gael nawr- cliciwch yma


I’r Gwellt Â’r Gwelltyn
Newyddion da iawn - rydym ni yng Nwesty Tŷ Newydd, yn cefnogi Pen Llŷn a’r Sarnau “I’r Gwellt Â’r Gwelltyn” a bellach yn defnyddio gwellt bioddiraddadwy - cliciwch yma


Gwesty Tŷ Newydd ar fideo Eryri Mynyddoedd a Môr am Aberdaron


Telegraph - The Llyn Peninsula: A poet's wild corner of Wales, By Chris Moss 29 March 2013 - Cliciwch yma


Farmers Guardian - Branching out into the luxury hotel business December 21st 2007 - Cliciwch yma


Daily Post - Dreams come true for NFU man Dec 6 2007 by Andrew Forgrave, Daily Post - Cliciwch yma