Prisiau

(Cyfieithiad i ddilyn yn fuan...)

Tariff – start 5th April
between 05.04.19 and 31.09.19
Partial Seaview rooms £110
Full Seaview rooms £115
The Love room £125

School Holiday and Weekend Tariff
Start 05.04.19
Partial Seaview rooms £120
Full Seaview rooms £125
The Love room £135

Winter Room Tariff
1st October 2021 - 1st April 2022
(excluding weekends in October and the 31.12.19)
£100 Based on two people sharing per room, inclusive of breakfast
£110 Love Room
£60 Single occupancy

Sengl
Dwbl

£55.00

£60.00 Ar y Penwythnos
a Gwyliau Ysgol

£70.00

£80.00 Ar y Penwythnos
a Gwyliau Ysgol

Mae croeso i westeion anabl yng Ngwesty Tŷ Newydd, gyda 2 ystafell wedi’u haddasu’n arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn yn unol â chanllawiau Categori 2 y Cynllun Mynediad Cenedlaethol. Mae’r fynedfa lydan yn ei gwneud yn hawdd mynd i mewn i’r gwesty ac mae’r dderbynfa, y bar a’r ystafell fwyta i gyd ar yr un lefel. Mae yna lifft i fynd â chi i’r ystafelloedd gwely.

Polisi Canslo Ystafelloedd

Os yw’r ystafell yn cael ei ganslo o fewn 7 diwrnod o’r diwrnod cyrraedd, mae gennym hawl i gadw’r blaendal.

Oes yw’r ystafell yn cael ei ganslo o fewn 48 awr o’r diwrnod cyrraedd yna mae gennym hawl i codi’r pris llawn.