Bwydlen

 

GF - Heb Glwten SF – Shell Fish N - Cnau V Llysieuwyr D- Dairy E - wyau S-sylffitau M - Mwstard

(Ar gael rhwng 12:00 a 14:30)

Os oes angen gwybodaeth ar gynnwys alergen ein bwydlen os gwelwchyndda
gofynnwch i aelod o staff a byddantynhapus i roicyngor i chi!

Blasynnau

Powlen o Olewydd (v) £2.50
Bara wedi'i bobi'n ffres gyda Olew Olewydd a Finegr balsamig a Dip Tsili Melys (v) £3.95
Bara Garlleg (v) £2.95
Bara Garlleg wedi'i dostio gyda Cheddar Cymreig Lleol (v) £3.95
Cawl Cartref y Dydd gyda Bara a Menyn Ffres Crystiog £4.75

Bwyd y Môrlleol

Cael eu dal a’u glanio yn ddyddioli fyny'r ffordd ym MhorthMeudwy – dibynnol ar y tywydd

Fel Cwrs Cyntaf – Cranc lleol yn ei gragen gyda Salad, Bara Brown a Menyn £7.95
Fel Prif Gwrs –Cranc lleol yn ei gragen gyda Salad 'Ty Newydd' a Bara Brown a Menyn £12.95

Mwy o brydau Pysgod

Pysgodyn y Dydd mewn Cytew Cwrw wedi ei weini â sglodion a pys gardd neu pys slwtsh £10.95
Cynffon Cyfan o Sgampi gyda saws tartar cartref, sglodion a pys gardd neu salad £10.95
Powlen o gregyn gleision gyda Bara Crystiog £6.25

Cynnyrch gorau ei’n Cigydd

Stecen Gamwn 10 owns gyda dau wy wedi' iffrio a phîn-afal wedi'i grilio, sglodion a phys £11.95
Stêc Rymp 5oz a Marmaled nionyn mewn rôl ciabatta wedi'i weini â sglodion a salad cymysg £10.95
Cyw Iâr mewn saws Tsili Melys wedi ei weini mewn rôl ciabatta gyda sglodion a salad cymysg £9.95


Mwy O’r Gril

Byrger Cig Eidion £10.95
Burger Llysiau Sbeislyd (v) £8.95
wedi ei wneud ffordd Ty Newydd,
Mewn rôl ciabatta gyda letys a relish tomato sbeislyd, â sglodion a colslo cartref
 
Dewis ychwanegol …Cheddar Cymreig lleol neu Tafell o Gig Moch £1.00
Cylchoedd nionod £ 2.00


O Gyfandiroedd Eraill
Mae pob un o’r prydau wedi ei greu gyda chynhwysion lleol lle bo modd!

Mae pob un o’r prydau wedi ei greu gyda chynhwysion lleol lle bo modd! £9.95
Lasagne Cig Eidion gyda dewis o sglodionneu salad £10.95
'Cyri y Dydd' – gyda chyfwydydd a chynfennau addewiswyd yn arbennig £10.95


Gweler ein 'Byrddau Bwydlen Arbennig' ar gyfer Cyri y dydd ac ein dewislen Arbennig eraill!

Dewislen Brechdanau
Brechdanau Ffres ar Fara Gwyn neu Frown gyda Salad Ffres

Cheddar Cymreig lleol (v) £4.95
gyda Chatawd Tomato £5.25
Ham neu Gig Eidion lleol £5.25
gyda Maechrhuddygl Poeth neu Mwstard Coch Cymru £5.95
Tiwna Mayonnaise 5.25
gyd aciwcymbr £5.95
Corgimychiaid a Saws Bwyd Môr £6.25
Cranc Lleol (pan argael) £7.95
Dewisiadau Baguette Prynhawn £1.00 yn ychwanegol
Holl Ddewisiadau brechdanau uchod wedi ei weini mewn Baguette gwyn gyda Salad Ffres
Paninis
Panini wedi ei dostio gyda Salad Ffres  
Ham Lleol a Caws Cheddar Cymreig neu Brie a Saws Llugaeron (v) £7.25
Tiwna Mayonnaise a Caws Cheddar Cymreig £6.95

Dewislen Tatws trwy eu crwyn
Wedi eu llenwi’n hael a'i weini gyda Salad Ffres

Taten blaen gyda menyn £5.25
gyda Cheddar Leol Cymreig (v) £6.25
gyda Ffa Pob (v) £5.95
gyda Mayonnaise Tiwna £6.95
Tiwna Mayonnaise 5.25
gyda Chorgimychiaid a Bwyd Môr Saws £7.95
Dewis ychwanegol o Gaws Cymreig Lleol neuTafell o gig moch £1.00

Dewislen Salad 'Ty Newydd'
Wedi ei weini gyda Rôl Crystiog & Menyn

Cheddar Cymreig lleol (v) £7.95
Salad Cesar £7.95
Salad Caesar Cyw Iâr £8.95
Corgimychiaid Gogledd yr Iwerydd gyda Saws Bwyd Môr £8.95
Cig Eidion lleol neu Ham £8.95

Ynychwanegol (v)

Sglodion neuTatws Newydd wedi ei ffrio'n ysgafn neuTatws Newydd £3.00
Salad Ffres neu Llysiau Gardd y Dydd £2.50
Cylchoedd nionod £2.00
Hanner Baguette a Menyn £1.50
Colslo Cartref £2.00

Dewislen Plant

Wedi ei weini gyda dewis o Sglodion neu Tatws Newydd a Pys Gardd neu Ffa Pob  
Ffiled o Benfras mewn cytew £5.25
Bysedd Pysgod heb Glwten (2) neu Selsig Porc heb Glwten (2) £5.25
Darnau o gywiarmewncytew (4) £5.25
Pizza Caws a Thomato £5.25
Tegan Hufen Iâ £2.80

I orffen

{Gofynnwch i weld Dewis heddiw o Bwdinau a Coffi Gwirod}

Rydym yn argymell i chi archebu bwrdd yn ein Carferi Dydd Sul i osgoi cael eich siomi
Cael ei weini bob dydd Sul rhwng 12:00 a 2.30pm

GF - Heb Glwten SF – Shell Fish N - Cnau V Llysieuwyr D- Dairy E - wyau S-sylffitau M - Mwstard

(Ar gael rhwng 18:00 a 20:30)

Os oes angen gwybodaeth ar gynnwys alergen ein bwydlen nos
gofynnwch i aelod o staff a byddantynhapus i roi cyngor i chi!

Blasynnau

PowlenoOlewydd (v) £2.50
Bara Garlleg (v) £2.95
Bara Garlleggyda Cheddar CymreigLleol (v) £3.95
Bara wedi'I bobi'n ffres gyda Olew Olewydd a Finegr balsamig a Dip Tsili Melys (v) £3.95

Cwrs Cyntaf

Cawl Cartref y Dyd dgyda Bara Ffres Crystiog £4.75
Caws Gafr wedi ei grilio aTomatos Ceiriosbalsamig wedi ei weini ar wely o ddail letys cymysg (v) £4.50
Pate y Dydd wedi ei weini gyda Marmaled Nionyn a Bara wedi ei dostio £5.25
Powlen o cregyn gleision wedi eu gweini gyda Bara Crystiog £6.25

Bwyd y Môrlleol

Cael eu dal a’u glanio yn ddyddioli fyny'r ffordd ym MhorthMeudwy – dibynnol ar y tywydd

Fel Cwrs Cyntaf – Cranc lleol yn ei gragen gyda Salad, Bara Brown £7.95
Fel Prif Gwrs –Cranc lleol yn ei gragen gyda Salad 'Ty Newydd' a Bara Brown £12.95
   
Hanner Cimwch lleol wedi ei drin gyda Salad 'Ty Newydd' a Saws Bwyd y Môr P.O.A


Gweler ein 'Byrddau Bwydlen Arbennig' argyfer Pysgod eraill y dydd ar dewis Arbennig eraill!

Pysgodyn y Dydd mewn Cytew Cwrw wedi ei weini â sglodion a pys gardd neu pys slwtsh £10.95

Salad 'Ty Newydd'
Gyda Rol Ffres Crystiog

Cheddar Lleol Cymreig (v) £7.95
Corgimychiaid Gogledd yr Iwerydd gyda Saws Bwyd Môr £8.95
Cig Eidion Lleol wedi ei Rostio neu Ham £8.95
   
Salad Cesar Ty Newydd' (v) £7.95
Salad Caesar Cyw Iâr Ty Newydd £8.95


O Cyfandiroedd Eraill
Mae pob un o’r prydau wedi ei greu gyda chynhwysion lleol lle bo modd

Carbonara Madarch gyda naddion Parmesan, Tomatos, Ceirios a finegr balsamig (v) £8.95
Lasagne Llysiau Rhost a Sbigoglys gyda dewis o sglodion neu salad (v) £9.95
Lasagne Cig Eidion gyda dewis o sglodion neu salad £10.95
'Cyri y Dydd' –gyda chyfwydydd a chynfennau o ddewis y cogydd £10.95


Gweler ein 'Byrddau Bwydlen Arbennig' ar gyfer Cyri y dydd ar dewislen Arbennig eraill!

Yn Ychwanegol (v)

Sglofion neuTatws Newydd wedi ei ffrio'n ysgafn neuTatws Newydd £3.00
Salad Ffres neu Llysiau Gardd y Dydd ... 2.50 Cylchoedd nionod £2.00
Hanner Baguette a Menyn £1.50
Colslo Cartref £2.00

I orffen
{Gofynnwch i weld Dewis heddiw o Pwdinau a Coffi Gwirod}

Bwydlen Plant

Cawl Tomato Hufennog gyda Bara Menyn (v) £2.95

Prif Gwrs

Ffiled o Penfras mewn cytew £5.25
Bysedd Pysgod Heb Glwten(2) £5.25
Selsig Porc Heb Glwten(2) £4.95
Darnau o gyw iar mewn cytew (4) £4.95
Gyda dewis o sglodion neu TatwsNewydd a Pys Gardd neu Ffa Pob  
Lasagne Cig Eidion Cartref neu Llysiau Rhost (v) a Sglodion £5.95
Teganau Hwyl wedi eu llenwi gyda Hufen Iâ
(Tegan ddim yn addas i blantdan 3 oed)
 
'Punky' y Penguin neu 'Quacky' y Ceiliog £2.80

Rydym yn argymell i chi archebu bwrdd yn ein Carferi Dydd Sul i osgoi cael eich siomi!
Cael ei weini bob dydd Sul rhwng 12:00 a 2.30pm

Bara garlleg £1.25
Bara garlleg a chaws £1.50
Cawl Tomato £2.30
   
Selsig gyda sglodion a phys neu ffa pôb £4.30
Darnau o gyw iâr mewn cytew gyda pys neu ffa pôb, sglodion
neu datws newydd
£4.30
Bysedd Pysgod Penfras gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Penfras gyda cytew crimp gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Pizza bach caws a thomato gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Ffa pôb ar dôst £2.80
  gyda caws £3.00
Lasagne Cig eidion wedi ei orchuddio â chaws gyda sglodion neu datws newydd a salad neu bys £4.30
   
Pync y Pengwin (Fanila) £2.80
Quacky y Ceiliog (Siocled) £2.80
Hufen iâ £2.55

(Nos Fercher y 1af o Fawrth)

Cwrs Cyntaf

“Rarebit” Hadog wedi ei gochi gyda Cwrw a Caws Aeddfed Cymreig Lleol

CawlCennin a Thatws gyda Bara Menyn Crystiog (v)

“Pate” gyda marmaled nionyn Cymreig a tost cynnes

£4.75

Prif Gwrs:

Iau Oen gyda grefi nionyn a gwin coch wedi ei weini ar wely o 'Stwnsh'
(Stwnsh rwdan a moron) gyda tatws newydd
£10.95
Ffiled o Ddraenog y Môr Lleol, wedi ei flasu’n ysgafn gyda Halen Môn a Pupur Du ar wely o
Risoto gwin gwyn, cennin, pesto a finegr Balsamic
£12.50
Triawd o Selsig Porc gan ein Cigydd Lleol ar
wely o stwnsh tatws, pys a greifi nionod coch
£12.50
Tŵr Caws Gafr Cymreig gyda planhigyn wy wedi ei orffen gyda pesto,
vinegr balsamig a thatws newydd(v)
£10.95

I Orffen

Detholiad o Hufen IâLleol sydd wedi ennill gwobr arbennig
(Glasu, Fferm Bryn Rhydd Edern)
Wedi ei weini gyda wafer melys (Gofynnwch pa flasus sydd ar gael heddiw)
 

Caws Cheddar Eryri a BisgedigydaSiytni, Seleri& Grapes Lleol

“Crème Brulee” gyda měl lleol a lemon

Pwdin Bara wedi ei wneud gyda bara brith a cwstard

£5.95

Dewis o Brif Gwrs yn unig
neu dewiswch Dau Gwrs am £15.00 neu Tri Cwrs am £ 20.00

Pam na wnewch chi orffen eich pryd gyda Coffi Gwirod sydd wedi ei wneud gyda gwirod Lleol
(Gofynnwchyn Bar am fanylion)

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich Pryd i ddathlu Dydd DewiSant arbenni ggyda ni!
Os ydych angen gwybodaeth ar gynnwys allergen ein bwydlen gofynnwch i aelod o staff a byddant yn hapus i roi cyngor i chi!