Bwydlen

 

Gweinir rhwng 12.00 yp a 2.30yp

Mae Prydau a nodir gyda (Ll) yn addas i lysieuwyr ac mae’r alergeddau sydd yn y bwyd wedi eu nodi fel a ganlyn (G) Glwten, (Cll) Cynnyrch Llaeth, (W) Wyau, (M) Molwsg, (Mw) Mwstard, (Cr) Cramenogion,
(H) Helogau, (So) Soya, (Su) Sylphidau, (P) Pysgod, (Se) Sesame, (C) Cnau,
(*) holwch aelod o’r staff gweini a fydd yn falch i'ch cynghori chi!


PRYDAU I DDECHRAU A BYRBRYDAU

Dysgliaid o Olewydd wedi eu Marineiddio (Ll) £2.60
Bara Ffres gyda Olew Olewydd a Finegr Basalmic (G,Ll) £3.60
Bara Garlleg (G,Cll) (Ll) £3.25
Bara Garlleg a Chaws Tawdd (G, Cll) (Ll) £3.95
Cawl Cartref y Dydd Gweinir â Hanner Bagét Ffres a Menyn. (*,G,Ll) £4.95
Dysgliaid o Gregyn Gleision “Moules Mariniere” (M,G,Cll)
gweinir â Hanner Bagét Ffres a Menyn.
£7.25
Nachos i'w Rhannu gweinir â Salsa, Guacamole, Hufen Sur, Jalapenos a Chaws Tawdd (Ll) (G,Cll) £6.75


I’W RANNU

PLATIAD I’W RANNU “TŶ NEWYDD”
Cymysgfa o Gigoedd o’r Eidal, Olewydd, Caws a Throchion, Gweinir â Bara Ffres, wedi ei baratoi i ddau ei rannu (G,Cll,Su)
£14.95
‘PLATIAD O BYSGOD “TŶ NEWYDD”
Eog wedi ei gochi, Corgimychiaid Tempura breision, Corgimychiaid mewn Saws Pysgod Cregyn, Cranc lleol, Dill Mayonnaise, Amrywiad o Fara a Dail Tymhorol wedi ei baratoi i ddau ei rannu (P,Cr,Cll,W,Mu,G)
£19.95


PRIF BRYDAU

Golwyth Cig Eidion o’r cwper, gweinir gyda dewis o Datws, Pys o’r ardd, Madarch, Cylchau Nionod a Thomato. (G)
(Saws Grawn Pupur neu Saws Madarch (Cll) £2.00 yn ychwanegol)
£17.95
Golwyth Cig Moch gyda Afalpin ac Ŵy Llŷn, gweinir â Dewis o Datws a phys o’r ardd. (W) £12.95
Scampi, gweinir â Sglodion Cartref a Phys o’r Ardd. (G,Cr) £11.95
Penfras mewn Cytew Cwrw Llŷn gweinir â Sglodion a Phys o’r ardd neu Bys Slwj. (G,P) £12.25
Lasania Cig Eidion yn arddull ein cogydd, gweinir â Salad neu Sglodion. (G,Cll,W,*) £11.50
Lasagne Llysiau ac ysbigoglys, gweinir â Salad neu Sglodion. (Ll) (G,Cll,W,*) £11.25
Cyri y Dydd gyda Reis, Sglodion neu Hanner a Hanner (*) £10.95
Cyri Llysiau y Dydd gyda Reis, Sglodion neu Hanner a Hanner (Ll) (*) £10.95
Chilli Con Carne wedi ei weini gyda Reis a Creision Tortilla (*) £11.25
Byrgyr Cig Eidion Tŷ Newydd mewn Bap, gweinir â Sglodion, Coleslaw a Salad. (G,Cll,W,Mw,H) £12.50
Byrgyr Cyw Iar Wedi Ei Ffrio mewn Bap, gweinir â Sglodion, Coleslaw a Salad. (G,Cll,W,Mw,H) £12.25
Byrgyr Ffa Sbeislyd mewn Bap, gweinir â Sglodion, Coleslaw a Salad. (G,Cll,W,M,H) (Ll) £12.25
Gyda tafell o gig moch - £1.00 yn ychwanegol, neu Gaws (Cll) - £1.00 yn ychwanegol


SALAD TY NEWYDD
Gweinir y rhain gyda Hanner Bagèt Ffres a Menyn

Salad Caws (Ll) (Cll,G) £9.25
Salad Cig Mochyn (Cll,G) £10.95
Salad Cyw Iâr Ceasar yn null “Ty Newydd' (W,So,Cll,Su,G) £11.75
Salad Corgimychiaid a Saws Pysgod Cregyn (G,Cll,Cr,W,Mu,P) £11.75
Salad Cranc lleoll (Pan ar gael) (Cr,W,G,Cr) £12.95
‘Salad Caprese’ – Cig Moch Parma, Mozzarella, Tomato, Brenhinllys Ffres a Saws Balsamic Melys (Su) £11.75


BRECHDANAU FFRES (G,MW)
Wedi eu gwneud i archeb ar fara gwyn neu frown o Fecws Islyn

Caws Chedar Aeddfed (G,Cll,Ll)
Gyda Nionod (Ll), Tomato (Ll), neu Bicl (G,Su,Ll)… 30c yr un
£5.00
Cig Moch lleol (G,Cll)
Gyda Mwstard Coch Cymreig “Calon Lan” (Mw,Su) … 30c yn ychwanegol
£5.50
Caws a Chig Moch Lleol (G,Cll) £6.25
Tiwna a Mayonnaise (G,Cll,P,W,M,H) £5.95
Corgimychiaid Môr yr Iwerydd a Saws Pysgod Cregyn (G,Cll,Cr,W,Mw,H,P) £7.25
Cranc Lleol (Pan ar gael) (G,Cll,Cr) £8.25


AMLENI FFRES (G,Mw)
Wedi eu gwneud i archeb yn ffres

Cyw Iar wedi ei Ffrio, Letys a Mayo Garlleg Tsili (G,Cll,W,Mw,H) £7.95
Cyw Iâr, Cig Moch a Letys gyda Saws Ceasar (W,So,Cll,Su,G) £7.95
Cig Moch, Brie a Llugaeron wedi eu tostio (G,Cll) £7.50


PANINI (G,Mw)
Wedi eu tostio’n ysgafn

Cig Moch a Chaws Cheddar (G,Cll)
Gyda Afalpin neu Domato – (30c yn ychwanegol).
£7.25
Tiwna a Chaws Cheddar Tawdd (G,Cll,P,W,Mw,H) £7.25
Brie a Llugaeron (G,Cll,Ll) £6.95
Eidaleg – Cig Moch Parma, Mozzorella, Tomato a Phesto (G,Cll,W,Mw,H) £7.95
Gyda Dysgliaid o Sglodion Cartref - £2.00 Yn YchwanegolTATWS TRWY EU CRWYN (G,Mw)
Gyda Salad a dewis o lenwad

Ffâ Pôb (Cll,Ll) £6.50
Caws Chedar Aeddfed (Cll,Ll) £6.50
Tiwna a Mayonnaise (Cll,P,W,Mw) £8.50
Corgimychiaid Môr yr Iwerydd a Saws Pysgod Cregyn (Cll,Cr,W,Mu,P) £8.75


PRYDAU PLANT

Dysgliaid o Gawl Tomato “Heinz”- gweinir â Bara a Menyn (G,Cll,Ll) £4.25
Penfras bychan mewn Cytew (G,P) £6.25
Bysedd Pysgod di glwten (P) £6.25
Darnau o Gyw Iar mewn Cytew (G) £5.95
Selsig Cig Moch (G,So) £5.95
Pitsa Caws a Thomato (Ll)
(Gweinir yr uchod â Thatws Stwnsh neu Sglodion, a Phys neu Ffâ Pôb)
£5.95
Lasania Cig Eidion a Sglodion. (G,Cll,W) £6.50
Lasania Llysiau wedi eu rhostio a Sglodion. (G,CLl,W) (Ll) £6.50


TEGANAU HWYL WEDI EU LLENWI Â HUFEN IÂ
(Teganau ddim yn addas i blant dan 3 oed)

Pynci’r Pengwin (Cll) – Hufen Iâ Fanila. £2.95
Cwaci’r Ceiliog (Cll) – Hufen Iâ Siocled. £2.95

AR YR OCHR
Dysgliaid Fawr o Sglodion Cartref (Ll) £3.00
Salad Cymysg (Ll) £3.00
Coleslaw Cartref (G,Ll) £3.00
Dysgliaid o Gylchau Nionod (G,Ll) £3.00
Hanner Bagèt a Menyn (G,Cll,Ll) £1.50
Tafell o Fara Menyn (G,Cll, Ll) £1.00
Bara Garlleg (G,Cll,Ll) £3.25
Bara Garlleg a Chaws (G,Cll,Ll) £3.95

 

Mae Prydau a nodir gyda (Ll) yn addas i lysieuwyr ac mae’r alergeddau sydd yn y bwyd wedi eu nodi fel a ganlyn (G) Glwten, (Cll) Cynnyrch Llaeth, (W) Wyau, (M) Molwsg, (Mw) Mwstard, (Cr) Cramenogion,
(H) Helogau, (So) Soya, (Su) Sylphidau, (P) Pysgod, (Se) Sesame, (C) Cnau,
(*) holwch aelod o’r staff gweini a fydd yn falch i'ch cynghori chi!


I DDECHRAU

Bara Ffres gyda Olew Olewydd a Finegr Balsamic, gweinir gyda dysgliaid o Olewydd wedi eu marineiddio a’u cymysgu. (G,Su) (LL) £4.50
Platiad Arbennig “Tŷ Newydd” – iw rannu. Cymysgfa o Gigoedd o’r Eidal, Olewydd, Caws a throchion amrywiol, gyda Bara Ffres. (G,Cll,Mu,Su) £14.95
Bara Garlleg (G,Cll) (LL) £3.25
Bara Garlleg wedi ei dostio, gyda Caws Chedar (G,Cll) (LL) £3.95
Nachos i'w rhannu gweinir â Salsa, Guacamole, Hufen sur, Jalapenos a Chaws tawdd (G,Cll) (LL) £6.75
Cawl Cartref y Dydd gyda bara crystiog a menyn. (G,Cll,Se *) (LL) £4.95
Pate y Dydd â Bara cynnes, menyn, letys a Marmalêd Nionyn coch. (*,G,Cll,Mw) £6.95
Salad Tomato, Mozzarella , bernhinllys gyda saws y tŷ (Ll) (Su, Cll, *) £5.25
Dysgliaid o Gregyn Gleision “Moules Mariniere” â bara crystiog a menyn. (M,G,Cll) £7.25
Corgimychiaid Garlleg breision, mewn cytew Tempura gweinir gyda letys a throchion tsili melys. (G,Cr,) £7.50
Crempog Madarch garlleg hufennog (Cll,G,W) (Ll) £5.95


PRIF BRYDAU

Cig gorau ein Cigydd, gweinir â sglodion neu datws newydd, a phys o’r ardd

Golwyth Cig Moch - Gweinir ag Ŵy Llŷn ac Afalpin. (W) £12.95
Golwyth Cig Eidion 10owns o’r cwper gyda Tomato, Madarch a Cylchau Nionod. (G,Mw) £17.95
Golwyth Cig Eidion Syrlwyn 8owns gyda Tomato, Madarch a Cylchau Nionod. (G,Mw)
(Saws Grawn Pupur neu Saws Madarch (Cll) £2.00 yn ychwanegol)
£17.95
Noisettes” Cig Oen wedi eu rhostio, gyda Tatws Stwnsh hufennog Bresych Coch a Saws Mintys cyfoethog. (G,Cll) £15.75
Byrgyr Cig Eidion Tŷ Newydd mewn bap gyda Sglodion, Coleslaw a Salad. (G,Cll,W,Mu,Ce) £12.50
Gyda tafell o gig moch - £1.00 yn ychwanegol neu Gaws (Cll) - £1.00 yn ychwanegol

---

Brest Cyw Iar gyda Cig Mochyn a Mozzarella, mewn Saws Gwin Gwyn, a Hufen Nionod Tragwyddol ar wely o Datws Stwnsh a Pys o’r ardd. (Cll) £12.95
Golwyth Cig Eidion wedi ei brwysio wedi ei weini â Phwdin Swydd Efrog a Thatws Stwnsh, Llysiau’r Dydd a Grefi Cyfoethog. (G,Cll, Su) £13.95

Dewis o’r Môr

Penfras mewn Cytew Cwrw Llŷn wedi ei weini â Sglodion a Phys Slwj neu Bys o’r ardd. (G,P) £12.25
Eog o’r badell gyda Menyn Tsili a Leim wedi ei weini â Reis Jasmine (P,Cll) £14.25
Tafell o Benfras â Thatws Stwnsh, mewn Saws Chorizo, Gwin Gwyn, Tomato, Garlleg a Pherlysiau (P,Cll) £13.50
Pastai Pysgod - Pysgod mewn Hufen a Gwin gwyn o dan Datws, gweinir a Phys o’r ardd (P,Cll,Cr, gallai gynnwys*) £12.50

O Gyfandiroedd Eraill

Fajitas gyda amleni Tortilla, Caws, dipiau Salsa, Guacamole a Hufen sur (G,Cll)
Cyw Iar

£12.95

Corgimychiaid Mawr (Cr) £14.95
Tacos y dydd (G,Cll) £11.95
Lasania Cig Eidion gyda Salad neu Sglodion. (G,Cll,W) £11.50
Stroganoff Cig Eidion wedi ei weini â reis (Cll) £11.95

Prydau Llysieuol

Lasania Llysiau ac Ysbigoglys (*) wedi ei weini â Salad neu Sglodion. (Ll) (G,Cll,W)

£11.25

Crempog Ysbigoglys, Cnau Pin a Madarch gyda saws caws wedi ei weini â Sglodion neu Salad (G,W,Cll,C) £12.95
Stroganoff Madarch wedi ei weini gyda Reis (Cll) £10.95
Spaghetti Ratatouille gyda Caper a Olewydd gwyrdd (Ll) £9.95
Tacos Llysieuol (G,Cll) £11.95

Salad Tŷ Newydd

Gweinir y rhain gyda Hanner Bagèt Ffres a Menyn

Salad Caws (Ll) (Cll,G)

£9.25

Salad Cig Mochyn (Cll,G) £10.95
Salad Cyw Iâr Ceasar yn null “Ty Newydd' (W,So,Cll,Su,G) £11.75
Salad Corgimychiaid a Saws Pysgod Cregyn (G,Cll,Cr,W,Mu,P) £11.75
Salad Cranc lleol (Pan ar gael) (Cr,W,G,Cr) £12.95
‘Salad Caprese’ –Cig Moch Parma, Mozzarella, Tomato, Brenhinllys Ffres a Saws Balsamic Melys (Su) £11.75

Prydau Plant

Dysglaid o Gawl Tomato “Heinz”- gweinir gyda Bara Menyn (G,Cll,Ll)

£4.25

Penfras Bychan mewn Cytew (G,P) £6.25
Bysedd Pysgod di Glwten (P) £6.25
Darnau o Gyw Iar Mewn Cytew (G) £5.95
Selsig Cig Mochyn (G,So) £5.95
Pitsa Caws a Thomato (Ll) £5.95
(Gweinir yr uchod â Thatws Stwnsh neu Sglodion, a Phys neu Ffâ Pôb)
Lasania Cig Eidion a Sglodion. (G,Ll,W) £6.50
Lasania Llysiau wedi eu rhostio a Sglodion. (G,Ll,W) £6.50

TEGANAU HWYL WEDI EU LLENWI Â HUFEN IÂ
(Teganau ddim yn addas i blant dan 3 oed)

Pynci’r Pengwyn (Cll) – Hufen Iâ Fanila.

£2.95

Cwaci’r Ceiliog (Cll) – Hufen Iâ Siocled.

£2.95

AR YR OCHR
Dysgliaid Fawr o Sglodion Cartref (Ll) £3.00
Salad Cymysg (Ll) £3.00
Dysgliaid o lysiau (Ll) £3.00
Coleslaw Cartref (G,Ll) £3.00
Dysgliaid o Gylchau Nionod (G,Ll) £3.00
Hanner Bagèt a Menyn (G,Cll,Ll) £1.50
Tafell o Fara Menyn (G,Cll,Ll) £1.00
Bara Garlleg (G,D, Ll) £3.25
Bara Garlleg a Chaws (G,D,Ll) £3.95