Bwydlen

 

Nodwch fod y prydau a (v) yn addas i lysieuwyr. Y mae yr alergeddau sy’n bresennol yn y bwyd wedi eu nodi fel a ganlyn
(G) Gluten (D) Cynnyrch llaeth/Dairy (M) Mellosc/ Mollusc (Mu) Mwstard/ Mustard (E) Wŷ/Egg
(C) Cramenogion/Crustacean
(Ce) Helogan/ Celery (So) Soya (Su) Sgiffit/ Sulphites
(F) Pysgod/Fish (Se) Sesame (N) Cnau/Nuts (*) rysáit penodol
Os y byddwch angen gwybodaeth bellach ar y cynnwys o alergenau, neu angen bara di-gluten gyda’ch pryd, gofynwch i un o’r gwinyddwyr

Man Fwyd a Blasynnau

Dysgliad o olewydd wedi ei marinedu (V) £2.50
Bara ffres gyda olewolewydd a finegr balsamic (V) (G, Su) £3.95
Bara Garlleg (V) (G,D) £2.95
Bara Garlleg gyda caws (V) (G, D) £3.95
Nachos i’wrhannu, wedieugweini a salsa, guacamole, hufensur, jalapenos a chawstawdd (V) (G, D) £6.25
Cawl Cartref y dydd wedi ei weini gyda bara crysiog a menyn (V) (G, D, All gynnwys Ce, So, * ) £4.75
Dysgliad o Gregyn Gleision, “Moules Marinier” wedi ei gweini gyda bara crystiog (M, G, D,) £7.25
Cranc Lleol wedi ei weini gyda salad cymysg a Bara Brown a Menyn £7.95

Prif Brydau

Traddodiadol

Golwyth o gig mochyn gyda ŵy a phinafal wedi ei weini ȃ sglodion a phys gardd (E) £12.95
Penfras mewn cytew cwrw wedi ei weini gyda sglodion a phys neu pys slwj (F, G) £10.95
Scampi wedi ei ffrio a’i weini ȃ sglodion a phys o’r ardd (F, G,) £10.95

O’r Radell

Wedi eu gweini mewn rôl ciabatta gynnes, gyda sglodion a choleslaw

Burger Cig eidion lleol gyda blasusyn tomato sawrus (G, Mu, E, D) £11.95
Burger Ffa sawrus gyda blasusyn tomato sawrus (v) (G, Mu, E, D) £10.95
Burger Cyw Iar deheuol wei ei ffrio (G) £10.95
Cig gwyn Cyw iar wedi ei orchuddio a saws tsili melys (G) £10.95
Ychwanegiadau… Caws tawdd (V)(D) neu Tafell o gig Mochyn £1.00

Fahitas Paeth Sawrus

Wedi eu gweini mewn tortilla, Salsa, Guacamole (D), Caws (D), Hufen sur (D)

Cyw Iar £12.95
Llysiau (v) £11.95


Cynnyrch Cartref

Wedi eu coginio gan ddefnyddio cynhwysion lleol os yn bosibl!

Lasagne llysiau ac ysbigoglys (v) wedi eu gweini ȃ sgoldion neu salad (G, D, E) £9.95
Lasagne Verdi Cig Eidion wedi eu gweini ȃ sgoldion neu salad (G, D, E) £10.95
Cyrri y dydd (*) – wedi ei gweini gyda amrywiol fȃn fwydydd £10.95
Cywiar “Yr Heliwr” gyda caws tsili, tafell o gig mochyn a saws barbaciw(D) £12.95


O’r Ardd
Wedi eu gweini ȃ hanner baget ffres, a menyn

Salad Caws (v) (D,G) £8.95
Salad Ham (D,G) £10.95
Salad Caesar Cyw Iar ‘Ty Newydd (E, So, D, Su, G) £10.95
Salad Corgimwch yr gwerydd a saws bwyd môr (G, D, Mo, E, Mu, F) £10.95
Locally Caught Crab Salad (when available)(C, D, G) £12.95

Brechdanau
Bara ffres gwyn neu frown, a salad bychan
(Bara di-gluten ar gael!)

Caws Cheddar lleol (V)(G, D) £4.95
Caws a chatwad (V)(G, D) £5.25
Ham Lleol £5.25
Ham a mardirhuddagl (G, D) neu ȃ mwstard (G, D, Mu) £5.75
Tuna a Mayonnaise (G, D, F, E, Mu) £5.75
Corgimwch yr gwerydd a saws bwyd môr (G, D, Mo, E, Mu, F) £6.75
Cranc Lleol (pan ar gael) (G, D, C) £7.95

Bagets
Wedi eu gwneud ar y pryd, ynghyd a salad bychan

Caws Cheddar lleol (V) (G, D) £5.95
Caws a chatwad (V)(G, D) £6.25
Ham Lleol (G, D) £6.25
Ham a mardirhuddagl (G, D) neu ȃ mwstard (G, D, Mu) £6.95
Tuna a Mayonnaise (G, D, F, E, Mu) £6.75
Corgimwch yr gwerydd a saws bwyd môr (G, D, Mo, E, Mu, F) £8.50
Cranc Lleol (pan ar gael) (G, D, C) £9.95

Panini
Wedi ei dostio’n ysgafn, gyda salad bychan

Ham Lleol a Chaws Cheddar Tawdd (G, D) £7.25
Brie a saws llugaeron (V)(G, D) £7.25
Tuna Mayonnaise ȃ Chaws cheddar tawdd (G, D, F, E, Mu) £7.25

Tatws trwy eu crwyn
Wedi ei llenwi, gyda salad bychan

Taten trwy ei chroen ȃ menyn(V)(D) £5.25
Gyda Caws Cheddar lleol (V)(D) £6.25
Gyda Ffȃ Pôb (V)(D) £5.95
Gyda Tuna Mayonnaise (D, F, E, Mu) £6.95
Gyda corgimychiaid a saws bwyd môr (D, Mo, E, Mu, F) £7.95
Yn Ychwanegol… Caws Tawdd(V)(D) neu dafell o gig mochyn £1.00

Yn Ychwanegol

Sglodion (V) £3.00
Tatws wedi eu Ffrio (V) £3.00
Tatws Newydd gyda Menyn (V) (D) £3.00
Salad bychan Ffres (V) (All gynnwys Ce) £2.50
Llysiau y dydd (V) £2.50
Dysgliad o gylchau nionod (V) G, D) £2.00
Coleslaw Cartref (V) D, E, Mu) £2.00
Hanner Baget ffres a menyn (V) (G, D) £1.50

Bwydlen Plant

Penfras bychan mewn cytew (G, F) £5.95
Bysedd pysgod di-gluten (2)(F) £5.75
Selsig di-gluten (2) £5.75
Darnau o gig gwyn cyw iar(4) (G) £5.75
Gyda sglodion neu datws newydd, a ffȃ pôb neu bys gardd  
Lasagne cig eidion cartref a sglodion (G, D, E) £6.95
Lasagne llysiau cartref wedi eu rhostio gyda sglodion (V) (G, D, E) £6.95

I Orffen
Tegannau yn llawn Hufen Iȃ

(Nid yw’r tegannau yn addas i blant o dan dair oed)
‘Punky’ y Pengywn (Fanila) (D) … 2.95
‘Quacky’ y Ceiliog (Siocled) (D)… 2.95

Please see our ‘Specials Boards’ for Today’s Curry and other Daily Specials chosen by our Chefs!

 

Nodwch fod y prydau a (v) yn addas i lysieuwyr. Y mae yr alergeddau sy’n bresennol yn y bwyd wedi eu nodi fel a ganlyn
(G) Gluten (D) Cynnyrch llaeth/Dairy (M) Mellosc/ Mollusc (Mu) Mwstard/ Mustard (E) Wŷ/Egg
(C) Cramenogion/Crustacean
(Ce) Helogan/ Celery (So) Soya (Su) Sgiffit/ Sulphites (F)Pysgod/Fish (Se) Sesame (N) Cnau/Nuts (*)rysáitpenodol
Os y byddwch angen gwybodaeth bellach ar y cynnwys o alergenau, neu angen bara digluten gyda’ch pryd, gofynwch i un o’r gwinyddwyr

Man fwyd a blasynnau

Dysgliad o olewydd wedi ei marinedu (V) £2.50
Bara ffres gyda olew olewydd a finegr balsamic (V) (G, Su) £3.95
Bara Garlleg (V) (G,D) £2.95
Bara Garlleg gyda caws (V) (G, D) £3.95
Nachos i’w rhannu, wedi eu gweini a salsa, guacamole, hufen sur, jalapenos a chaws tawdd (V) (G, D) £6.25

I Ddechrau

Cawl Cartref y dydd wedi ei weini gyda bara crysiog a menyn (V) (G, D, All gynnwys Ce, So, * ) £4.75
Pate y dydd gyda thost cynnes, menyn a marmaled nionod (G, D, * ) £5.75
Caws gafro’r radell, â thomatos basalmic wedi eu gweini ar ddail letys (V) (Su) £6.25
Dysgliad o Gregyn Gleision, “Moules Marinier” wedi ei gweini gyda bara crystiog (M, G, D,) £7.25
Corgimychiaid garlleg wedi eu ffrio mewn menyn tempura, wedi eu gweini ȃ throchiau tsili melys
(C, G)
£7.50
Cranc Lleol wedi ei weini gyda salad cymysg a Bara Brown a Menyn £7.95

Bwydlen Plant

I Ddechrau

Cawl Tomto “Heinz” wedi ei weini ȃ bara a menyn (V, G, D) £2.95


Prif Brydau

Penfras bychan mewn cytew (G, F) £5.95
Bysedd pysgod di-gluten (2)(F) £5.75
Selsig di-gluten (2) £5.75
Darnau o gig gwyn cywiar (4) (G) £5.75
Gyda sglodion neu datws newydd, a ffȃ pôb neu bys gardd
Lasagne cig eidion cartref a sglodion(G, D, E) £6.95
Lasagne llysiau cartref wedi eu rhostio gyda sglodion (V) (G, D, E) £6.95

I Orffen
Tegannau yn llawn Hufen Iȃ

(Nid yw’r tegannau ynaddas i blant o dan dair oed)
‘Punky’ y Pengywn (Fanila) (D) … 2.95
‘Quacky’ y Ceiliog (Siocled) (D)… 2.95


Prif Brydau
Dewisiadau gorau gan ein Cigydd Lleol
Pobpeth wedi ei weini gyda Sglodion neu Datws Newydd a Pys Gardd

Golwyth 10 owns o gig mochyn gyda ŵy a phinafal (E) £12.95
Golwyth cig eidion Cymreig 10 owns gyda thomato, madarch a chlychau nionod (G) £17.95
Golwyth Cig eidion Cymreig 8 owns gyda thomato, madarch a chlychau nionod (G) £17.95
“Cyw iar Gorwych” gyda mozzarella a thafell o gig mochyn mewn saws gwin gwyn a nionod
tragwyddol ar datws hufennog a phys (D)
£12.95


O’r Radell

Burger ffa sawrus gyda blasusyn, mewn rol ciabbata, sglodion a choleslaw (V)(G, Mu, E, D) £10.95
Burger ffa sawrus gyda blasusyn, mewn rol Fahitas cyw iar, wedi eu gweini mewn tortilla, caws a salsa, guacamole a throchion hufen sur (G, D) £12.95
Fahitas llysieuol wedi eu gweini mewn tortilla, caws a salsa guacamole a Throchion hufen sur (V)(G, D) £11.95

Pysgod

Penfras mewn cytew cwrw wedi ei weini gyda sglodion a phys neu pys slwj (F, G) £10.95
Scampi wedi ei ffrio a’i weini ȃ sglodion a phys o’r ardd (F, G,) £10.95
Eog - o’r badell gyda tsili melys a’i weini gyda llysiau wedi eu rhostio a thatws newydd (F) £13.95
Amrywiaeth o bysgod wedi ei ferwi mewn hufen a gwin gwyn a thatws arnynt wedi eu gweini a phys o’r ardd (F, C, D, *) £11.95

Prydau Arbennig

Carbonara madarch gyda tomatos ceirios a naddion parmesan (V)(G, D) £9.95
Cig moch £1.00
Lasagne Cartref ysbigoglys a llysiau wedi ei gweini ȃ sglodion neu salad (V)(G, D, E) £9.95
Selsig Morgannwg wedi eu gweini ar datws stwnsh gyda grefi nionyn coch (V)(G, D) £9.95
Lasagne Verdi Cig eidion cartref wedi ei weini ȃ sglodion neu salad (G, D, E) £10.95
Cyri llysieuol y dydd – wedi ei weini ag amrywiol fan frydydd (V)(*) £9.95
Cyrri’r Cogydd y dydd – wedi ei weini ag amrywiol fan frydydd (*) £10.95


Please see our ‘Specials Boards’ for Today’s Curry and other Daily Specials chosen by our Chefs!

 

O’r Ardd
I gyd wedi eu gweini ȃ hanner Baget ffres a menyn

Salad Caws (V)(D,G) £8.95
Salad Ham (D,G) £10.95
Salad Ceasar Cyw Iar (E, So, D, Su, G) £10.95
Salad Corgimychiaid yr Iwerydd a saws bwyd môr (G, D, Mo, E, Mu, F) £10.95
Salad Cranc lleol (Pan ar gael) (C, E, G, D) £12.95

Yn Ychwanegol

Sglodion (V) £3.00
Tatws wedi eu Ffrio (V) £3.00
Tatws Newydd gyda Menyn (V) (D) £3.00
Salad bychan Ffres (V) (All gynnwys Ce) £2.50
Llysiau y dydd (V) £2.50
Dysgliad o gylchau nionod (V) G, D) £2.00
Coleslaw Cartref (V) D, E, Mu) £2.00
Hanner Baget ffres a menyn (V) (G, D) £1.50

 

Ychwanegiadau gyda’r Prydau
I gyd-fynd gyda stec neu bwrger

Saws Grawnpupur (D, G, E) £2.00
Saws Madarch (D, G, E, Ce) £2.00
Menyn Garlleg a pherlysiau (D) £2.00
Caws Tawdd (D) £1.00
Tafell o Gig Mochyn £1.00

 

I Orffen

{Gofynnwch am gael gweld y Fwydlen bwdin}

 

Please be advised to book our SUNDAY CARVERY to avoid disappointment!
Served every Sunday Afternoon between 12pm & 2.30pm

 

Bara garlleg £1.25
Bara garlleg a chaws £1.50
Cawl Tomato £2.30
   
Selsig gyda sglodion a phys neu ffa pôb £4.30
Darnau o gyw iâr mewn cytew gyda pys neu ffa pôb, sglodion
neu datws newydd
£4.30
Bysedd Pysgod Penfras gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Penfras gyda cytew crimp gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Pizza bach caws a thomato gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Ffa pôb ar dôst £2.80
  gyda caws £3.00
Lasagne Cig eidion wedi ei orchuddio â chaws gyda sglodion neu datws newydd a salad neu bys £4.30
   
Pync y Pengwin (Fanila) £2.80
Quacky y Ceiliog (Siocled) £2.80
Hufen iâ £2.55

 

Bwydlen Nadolig - cliciwch yma

Gwybodaeth Ychwanegol - cliciwch yma

Cystadleuaeth Siwmper Nadolig - cliciwch yma